Os refráns son sentenzas ou ditos populares, que ensinan ou aconsellan algo.

Xeralmente están formados por frases en verso, case sempre pareados con rima asonante ou consonante, e certo ritmo que os fai máis fácil de memorizar.

Transmítense oralmente.

Nesta wiki participa todo o alumnado do 2º e 3º Ciclo de Educación Primaria do centro.

Refraneiro popular

Desexamos que vos sexan de utilidade.


edl.png